Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament – Episódios 11 ao 13 Blu-ray

Domingo, 1 de janeiro de 2023

Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament – Episódios 06 ao 10 Blu-ray

Segunda-feira, 7 de novembro de 2022

Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament – Episódio 05 Blu-ray

Segunda-feira, 26 de setembro de 2022

Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament – Episódios 01 ao 04 Blu-ray

Segunda-feira, 26 de setembro de 2022